Santiago León

Ranger

Description:


Nombre: Santiago León

Raza: Humano

Clase: Ranger

Nivel: 4


STATS (Modificador)

STR 13 (1)

DEX 18 (
4)

CON 14 (2)

INT 13 (
1)

WIS 15 (2)

CHA 8 (-1) < FAIL!


Feats:

* Favored Enemy – Humanoid (orc)

* Tracking.

* Wild Empathy.

* Point blank shot

* Precise shot

* Endurance

* Animal Companion


Skills:

* Use Rope (DEX
4) 4 ranks = 8

* Survival (WIS+2) 10 ranks = 12

* Hide (DEX+4) 4 ranks = 8

* M. Silently (DEX+4) 4 ranks = 8

* Spot (WIS+2) 10 ranks = 12

* Ride (DEX+4) 1 ranks = 5

* Listen (WIS+2) 10 ranks = 12

* Jump (STR+1) 1 ranks = 2

* Knowledge-nature (INT+1) 5 rank = 6

* Heal (WIS+2) 3 ranks = 5Tirada de Ataque Base: +4

Ataque total: 4 (base) +4 (dex) +1 (str-arco compuesto) = *9*

Armor Class: 10 4( DEX) +3 (armor)= 17

HP: 10
2 (CON)+ level dice rolls = 25 (falta 1 tirada por sumar)


Saving throws:

Fort Save: 4+2 (CON) = +6

Ref Save: 4+4 (DEX) = +8

Will Save: 1+2 (WIS) = +3

Bio:

LUEGO

Santiago León

Hispania pirexian